Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane są z należytą starannością chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, oraz w celach marketingowych. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną oraz zwykłą - na adresy podane w zamówieniu.